L’empresa editora d’eldiario.es ha tancat el 2017 amb un benefici net de 295.748 euros, una reducció del 13,02% respecte als 340.030 euros de l’exercici anterior. D’aquesta manera, el mitjà impulsat per Ignacio Escolar encadena cinc anys consecutius amb números negres. De fet, eldiario.es només va generar pèrdues el primer exercici, el 2012, que no corresponia a un any complet, amb 5.094 euros negatius.

Dels beneficis, 97.250 euros es repartiran com a dividends entre la quinzena d’accionistes, mentre que els 198.498 euros restants es reinvertiran en el mitjà.

L’any passat, eldiario.es va ingressar 4.787.702 euros, un increment del 30,09% respecte als 3.680.172 euros de 2016, mentre que la despesa va ser de 4.356.334 euros, un 36,81% més que els 3.184.280 de l’exercici anterior.

Dels ingressos, 3.051.488 euros corresponen a la publicitat (un 36,07% més que el 2016); 1.360.471 euros a les aportacions dels socis-subscriptors (+14,12%), i 8.521 euros a les vendes de la revista impresa (–35,66%). A banda, 367.222 euros provenen de patrocinis i beques de fundacions i ONG que financen alguns especials (+58,13%), la major part dels quals (304.520 euros) corresponen als dos projectes de desenvolupament tecnològic finançats pel fons d’innovació de Google.

El 2017, el nombre de socis va créixer un 10,65%, passant dels 20.150 que hi havia quan va arrencar l’any als 22.296 del final. Amb tot, actualment el mitjà ja compta amb 31.437 persones subscrites, un salt que s’atribueix a l’exclusiva sobre el màster de l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

Pel que fa a les despeses, la major part se l’enduen les de personal, que tornen a augmentar considerablement: 2.076.415 euros es van destinar a salaris (+31,33%) i 546.452 a cotitzacions de la Seguretat Social (+32,24%). A aquestes quantitats s’hi sumen 641.626 euros per a col·laboracions i agències (+42,21%).

La despesa de personal ha crescut perquè s’han millorat les nòmines i per la incorporació de més personal, que durant el 2017 va passar de 66 a 76. Actualment ja són 80 persones en plantilla, 70 treballadors a jornada completa i 10 becaris.

Discrepàncies amb Hisenda

L’any passat, l’Agència Tributària va iniciar una revisió ordinària dels pagaments de l’IVA d’eldiario.es entre 2014 i 2016. Segons el seu criteri, les subscripcions han de tributar al 21% d’IVA dels serveis digitals, tot i que el mitjà ofereix un abonament conjunt amb la revista impresa, que hauria de tributar al 4%. Eldiario.es ha decidit recórrer la mesura als tribunals. Amb tot, aquesta discrepància de moment ja li ha costat 200.914 euros, els quals ja ha pagat, tot i que espera poder recuperar algun dia.

Escolar defensa que eldiario.es “és un mitjà que edita un diari que pot llegir-se a la xarxa i una revista en paper, a la qual estan subscrits tots els nostres socis i que es ven també als quioscos”. En aquest sentit, denuncia que Hisenda no aplica el mateix criteri a altres mitjans que tributen al 4% les subscripcions conjuntes de paper i digital.