elDiario.es tindrà un estatut que regirà el funcionament del mitjà en tots els seus àmbits, tant editorials com econòmics. El director de la capçalera, Ignacio Escolar, ha elaborat un primer esborrany que se sotmetrà a un procés de consulta entre les persones associades i la redacció.

“No és un llibre d’estil, tot i que inclou alguns capítols que habitualment figuren en aquest tipus de textos. No és només un codi deontològic, encara que sí que definirà la nostra línia editorial. És una mica més”, explica el periodista.

“Volem posar per escrit les normes que regiran el present i el futur d’elDiario.es. Els drets i les obligacions dels nostres periodistes. Els nostres protocols interns i controls per no desviar-nos de la nostra missió. I, el més important: els drets dels nostres socis i sòcies”, assenyala Escolar.

L’aprovació de l’estatut estarà comandada per un comitè rector format per periodistes, juristes i acadèmics, el qual serà votat per la redacció i associats al mitjà. Un cop nomenat, es realitzarà una enquesta sobre els diferents punts del document perquè redacció i associats facin suggeriments. El comitè elaborarà un segon esborrany amb les aportacions que només entrarà en vigor si rep el suport tant de la redacció com de les persones associades.

Amb l’estatut, el mitjà persegueix “garantir la independència dels nostres periodistes. Engegar un sistema intern de controls, però que també ens permeti ser eficients i no ens ofega en burocràcia. Construir una guia que ens ajudi a créixer rectes, però que no ens asfixiï en el futur. Establir el model empresarial d’elDiario.es”, apunta Escolar.

“També volem protegir el futur d’elDiario.es: construir una institució sòlida que sobrevisqui l’equip fundador”, afegeix el director del mitjà, que al setembre va complir deu anys.