El digital impulsat per Ignacio Escolar, que aquest dijous ha fet dos anys de vida, continua generant beneficis. En concret, en els primers vuit mesos de 2014, eldiario.es ha obtingut uns ingressos d’1.029.571 euros, mentre que les despeses han estat de 866.88, donant un saldo positiu abans d’impostos de 162.684 euros. En el seu primer exercici fiscal, el 2013, el mitjà va obtenir uns beneficis nets de 13.330 euros, amb uns ingressos d’1.145.378 euros.

Pel que fa als ingressos dels vuit primers mesos de l’any, 744.831 euros provenen de la publicitat (un 29,5% més que els generats durant el mateix període de 2013); 262.408 dels socis-subscriptors (+48%), i 22.322 euros de les vendes d’exemplars de la revista trimestral Cuadernos (61%). En els tres casos, les xifres estan per sobre de les previsions pressupostàries, segons explica el seu director.

Malgrat les aportacions dels socis representen un 25% dels ingressos (preveuen que al final de l’any rondi el 30%), Escolar destaca que són “fonamentals” perquè eldiario.es “pugui continuar i es faci més forts”. I no només perquè sense les subscripcions tindrien pèrdues, sinó també perquè són “la garantia” de la seva independència i perquè cap anunciant per separat assoleix “ni de lluny” la seva aportació conjunta.

En aquest sentit, el director del digital assenyala que alguns anunciants ja els han retirat la seva publicitat quan han vist que “no està en venda” la seva línia editorial. Segons Ignacio Escolar, n’han pogut prescindir gràcies als lectors i els socis, sense els quals, diu, serien “vulnerables”, i eldiario.es no hauria pogut convertir-se en un mitjà “transparent, sostenible, independent i honest”.

Creix la despesa salarial

La principal despesa d’eldiario.es segueix essent la informació. En aquests primers vuit mesos s’han destinat 442.516 euros als salaris de la redacció (348.004 a les nòmines i la resta a la Seguretat Social); 205.901 en col·laboradors, i 25.802 euros en agències de notícies. A més, el mitjà ha gastat 185.107 euros en costos generals (tecnologia, lloguer, hosting, ordinadors, viatges, telefonia, impremta, etc.).

En total, suposa un increment del 29% respecte els vuit primers mesos de 2013, però en el cas dels salaris l’augment és del 38,5%. Escolar destaca que aquest increment en la despesa salarial no s’ha produït només perquè s’hagin contractat més periodistes (dels 17 de l’agost de 2013 un any després eren 27), sinó també perquè s’han millorat els sous de la redacció.