La pàgina web del diari El Mundo permetrà als seus usuaris tenir la seva pròpia pàgina que reculli tota l’activitat que portin a terme a les pàgines del digital del grup Unidad Editorial, i a la vegada suprimeix la possibilitat de fer comentaris anònims a les informacions com sí que succeïa fins ara.

Elmundo.es vol fomentar la comunitats d’usuaris i per això vol personificar l’accés al diari als seus lectors. Des del moment que el lector es registri com a usuari del digital s’identificarà amb un avatar que haurà triat i que llavors estarà present en els comentaris i les accions que porti a terme a la web vinculat al seu nom real o a un àlies que hagi triat.

Cada usuari que ho desitgi podrà disposar del seu propi perfil, on es mostraran públicament es seus comentaris, les seves mencions i les respostes que rebi. Aquest perfil també inclourà l’activitat que generin els seus amics, altres usuaris de la web i els redactors o col·laboradors del diari El Mundo.

Es tracta d’un espai mitjançant el qual els usuaris puguin compartir comentaris i punts de vista sobre l’actualitat, i també les notícies que triïn de compartir de les seccions que escullin. És una nova forma de participació, similar a la que va impulsar el diari 20 Minutos fa uns mesos, i que suprimeix els comentaris anònims.