Els ajuntaments de Gandia i Oliva han constituït la comissió promotora del Consorci que ha de regir la nova televisió pública de la comarca de la Safor, la qual ha de garantir la continuïtat del servei que fins ara presta la televisió pública local Gandia TV, que es veurà absorbida per aquest nou ens.

Una vegada els ajuntaments impulsors de la nova televisió pública en TDT de la comarca han realitzat tots els tràmits previstos per a la posada en marxa del servei, s’ha requerit al Govern del País Valencià que procedeixi a publicar els estatuts de la nova televisió pública al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al temps que ha demanat els informes tècnics necessaris per a la posada en marxa de la nova televisió comarcal de la Safor.

La comissió també va acordar que el Consorci de la televisió pública comarcal estigui presidit per Alfred Boix i que la secretaria sigui assumida per Vicent Sabater.

Font: El Punt