Els antics accionistes de La Sexta han incrementat la seva participació a Atresmedia del 6,49% que tenien actualment al 10,20%. La mesura s’avança tres anys segons la clàusula d’earn-out pactada en l’acord d’absorció de La Sexta per part d’Antena 3, la qual donava dret a incrementar addicionalment la participació un 7% més, condicionat a una sèrie d’objectius relacionats amb els resultats del grup.

D’aquesta manera, en els propers dies Imagina Media i GAMP Audiovisual (Bainet, El Terrat, Bilbao Bizkaia Kutxa i la mateixa Imagina), sumaran a càrrec de l’autocartera una participació del 2,079 i el 1,631%, respectivament. Fora de l’acord queda Gala Desarrollos Comerciales, que ha rebutjat avançar la seva part, tot i que manté el dret a percebre un 0,508% del capital d’Atresmedia si es compleixen les condicions establertes en el seu dia. Així doncs, del 7% màxim previst, la participació addicional quedaria en un 4,218%.

En el cas d’Imagina, la seva participació ha passat del 5,5% al 8,64 del capital social, que segons el grup té un valor de mercat d’uns 280 milions d’euros. En un comunicat, Imagina, que manté els seus dos llocs en el consell d’administració d’Atresmedia, destaca els “efectes financers positius” que tindrà per al grup l’avançament del compliment de la clàusula.