Durant els primers sis mesos de l’any, Mediaset Espanya ha registrat un benefici net de 37,64 milions d’euros, un 53,8% menys que els 81,55 milions obtinguts durant el mateix període de l’any passat. A més, el resultat abans d’impostos (EBITDA) és de 41,28 milions positius, un 62,9% menys que els 111,34 de fa un any, mentre que el benefici d’explotació (EBIT) és de 32,03 milions, un 68,7% menys que els 102,41 obtinguts els sis primers mesos del 2011.

La davallada en els beneficis està relacionada amb la caiguda dels ingressos d’explotació, que són de 474,01 milions d’euros, un 12,4% menys que els 540,92 de fa un any.

Pel que fa als ingressos bruts publicitaris de Mediaset, han estat de 478,47 milions d’euros, un 11,4% menys que el 2011. D’aquests, 459,05 milions corresponen als set canals de TDT del grup (un 11,4% menys), mentre que 19,42 milions corresponen a internet i Digital+ (un 11,4% més).