Durant els nou primers mesos de l’any, Prisa ha obtingut un benefici net de 14 milions d’euros, una reducció del 67,9% respecte els 43,57 milions obtinguts durant el mateix període de 2015. De gener a setembre, el grup de comunicació registra un benefici d’explotació de 106,9 milions, un 10,2% més que els 97 de l’any passat, amb uns ingressos d’1.021,5 milions d’euros, un retrocés del 3,8% respecte els 1.061,8 milions de 2015.

Per divisions, la ràdio obté un benefici d’explotació d’11,7 milions d’euros, un 34,4% menys que els 17,91 de l’any passat, amb uns ingressos de 207,7 milions (-7,1%), dels quals 180,9 milions corresponen a la publicitat (-9,3%).

Per la seva part, l’àrea de premsa assoleix un benefici d’explotació d’1,35 milions, quan el 2015 va registrar unes pèrdues de 9,1 milions. En aquest cas, els ingressos són de 174,1 milions (+2,1%), dels quals 78,9 milions provenen de la publicitat (+6,5%) i 69,9 milions de les vendes (-3,4%).

Finalment, l’àrea audiovisual del grup (la portuguesa Media Capital) obté un benefici d’explotació de 16,5 milions d’euros (+2,3%) i la d’educació de 95,9 milions (-0,3%).

Quant al deute bancari, a 30 de setembre aquest ascendia a 1.587,4 milions d’euros, una reducció del 4,4% d’un any a l’altre.