Vocento ha tancat el 2019 amb un benefici net de 12,607 milions d’euros, una reducció del 30% respecte dels 18,020 milions de l’exercici anterior. A més, el grup obté un benefici d’explotació de 23,480 milions d’euros, un 12,8% menys que els 26,914 de 2018.

En el capítol d’ingressos, l’any passat Vocento va facturar 394,557 milions d’euros, un 2,2% més que els 386,016 de 2018, mentre que les despeses (sense amortitzacions) van ser de 352,252 milions, un augment del 2,2% respecte als 344,819 de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars es redueixen un 7,9% (de 139,770 a 128,779 milions); els de la publicitat creixen un 5,5% (de 159,952 a 168,794 milions), i el concepte d’altres ingressos puja un 12,4% (de 86,294 a 96,983 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita obté uns beneficis d’explotació de 19,285 milions d’euros, un 23,7% menys que els 25,270 de 2018, amb uns ingressos de 324,942 milions (–0,5%).

En aquest àmbit obtenen un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 19,149 milions de benefici (–25,1%) i uns ingressos de 226,114 (–0,6%), i l’ABC amb 1,245 milions (el 2018 va perdre 496.000 euros) amb uns ingressos de 90,755 milions (+1,1%). Per la seva part, suplements i revistes registren un resultat negatiu de 211.000 euros (715.000 de benefici el 2018) amb uns ingressos de 22,553 milions (–6,3%)

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 10,101 milions d’euros, un 15,6% més que els 11,965 milions de l’exercici anterior, amb uns ingressos de 32,950 milions, una caiguda del 8,6% de 2018.

En aquest àmbit el resultat d’explotació és positiu en tots els camps: la TDT, amb 6,097 milions de benefici (–7,9%) i uns ingressos de 27,577 (–4,4%); la ràdio, amb 2,522 milions (–0,8%) i uns ingressos de 3,381 (–0,1%), i els continguts amb 1,482 milions de benefici (–47,1) amb uns ingressos de 2,217 milions (–45,4%).