Durant el primer semestre del 2012, el grup Antena 3 (televisió i ràdio) ha obtingut uns beneficis nets de 17,916 milions d’euros, un 66,8% menys que els 53,957 aconseguits durant el mateix període de l’any passat. Pel que fa als ingressos nets, han passat dels 420,856 milions d’euros dels primers sis mesos del 2011 a 384,681 milions, un 8,6% menys, mentre que la despesa ha passat de 342,939 milions a 350,604, un 2,2% més, segons informa el grup principalment per les transmissions de Fórmula 1.

Quant al resultat d’explotació (EBIT), durant el primer semestre Antena 3 ha registrat 25,972 milions d’euros positius, un 63% menys que els 70,135 milions de fa un any, mentre que el resultat abans d’impostos (EBITDA) és de 34,077 milions, un 56,3% menys que els 77,917 dels primers sis mesos del 2011.

Per divisions, a la televisió el benefici d’explotació és de 24,208 milions d’euros, un 60% menys, amb uns ingressos nets de 321,907 milions, un 7,1% menys. Per la seva part, a la ràdio (Onda Cero i Europa FM) el benefici d’explotació és de 6,070 milions, un 47,1% menys, mentre que els ingressos nets han estat de 43,757 milions, un 9,6% menys.