La Junta Electoral Central (JEC) ha dictaminat que els blocs electorals de les televisions privades hauran de tenir una “proporcionalitat prudencial y no aritmètica”, com l’exigida a les públiques. Així ho ha indicat com a resposta a una consulta del Consell Audiovisual de Navarra (CoAN).

La JEC assenyala que el tractament haurà d’atendre “preferentment” als resultat obtinguts per les formacions en les darreres eleccions estatals “sense que aquest criteri impedeixi proporcionar una altra informació sobre aquelles candidatures que no es van presentar o no van obtenir representació”. En aquest cas, puntualitza, la cobertura no pot ser superior a la dedicada a les formacions polítiques amb representació.

Així, doncs, les teles privades no hauran de dedicar un temps fix a cada partit segons el nombre de vots que hagi obtingut en els comicis anteriors, tot i que sí que hauran de demostrar neutralitat i un sentit de la proporcionalitat que queda a criteri de la JEC.

El CoAN ha emès una valoració en què s’afirma que el que s’exigeix a les televisions privades és “la realització d’un esforç perquè facin una cobertura informativa plural i imparcial”, i afegeix que el que s’exclou ara és “l’obligació jurídica de respecte a una rigorosa distribució temporal a la informació”.

L’ens regulador navarrès demana als operadors privats que en la propera campanya electoral “vetllin especialment per separar nítidament les informacions de les opinions i judicis de valor per poder complir els principis de pluralisme, igualtat, neutralitat i proporcionalitat prudencial”.

La Junta va aprovar el passat març una instrucció que regulava l’aplicació de la nova llei orgànica règim electoral general (Loreg) i que obligava els canals privats a “respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa”. Ara, el dictamen de la JEC suposa una rebaixa d’aquelles exigències.