El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat una Instrucció que regula les condicions i el procediment de comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant altres tecnologies que l’espectre radioelèctric, com ara els canals de ràdio i televisió per internet.

La instrucció, acordada pel Consell el passat 26 d’abril i publicada aquest dimecres al DOGC, estableix que les emissions es poden iniciar un mes després d’haver presentat una declaració de comunicació prèvia, sempre i quan el CAC no s’hi oposi.

Els diaris digitals, exclosos

La instrucció es dirigeix als prestadors que tenen per finalitat proporcionar programes i continguts a través de xarxes de comunicacions electròniques (cable, ADSL, internet) amb l’objecte d’informar, entretenir o educar el públic en general, així com emetre comunicacions comercials, i inclou tant l’emissió en temps real com a la carta.

En canvi, no entren dins la instrucció els sistemes de comunicació electrònica que no tenen com a finalitat principal l’emissió de programes, com ara les versions digitals dels diaris, encara que incloguin elements de vídeo o d’àudio.

El CAC remarca que la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i els governs de Canàries, País Basc i Navarra ja han aprovat regulacions similars.