El consell de govern de la CCMA va aprovar una proposta de contracte programa per al període 2013-2016, i dijous el va lliurar al Govern, amb qui s’haurà d’acordar el text definitiu. Els representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio, però, en desconeixen el contingut més enllà del que ha sortit a la premsa, doncs des del juny no han mantingut cap reunió amb la cúpula de la CCMA durant la seva elaboració, tot i haver-la demanat “reiteradament”.

Per això, els respectius comitès d’empresa demanen tenir accés al contracte programa aprovat per poder continuar les negociacions, i tornen a sol·licitar una reunió “urgent” perquè se’ls expliqui el seu contingut. El document proposa unificar les diferents empreses del grup en una única societat, tot establint un nou model organitzatiu i reformant l’actual marc laboral.

A més, ambdós comitès demanen que es retiri l’avantprojecte de pressupostos presentat al març, el qual preveu una retallada del 17,17%, ja que queda “invalidat” i “desacreditat” per la pròrroga dels pressupostos generals decretada pel Govern català aquesta setmana.