El Govern del País Valencià va aprovar divendres l’avantprojecte de llei de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), el qual contempla unificar l’ens i les seves societats (Canal 9 i Ràdio 9) en una única empresa mercantil participada íntegrament per la Generalitat o les seves entitats autònomes, i que tindria un finançament mixt. Així, cada tres anys s’establiria un contracte-programa entre RTVV i el Consell el qual, entre d’altres, estipularàia les aportacions de la Generalitat.

El text preveu que el consell d’administració, que passaria de dotze membres a nou, no pugui desviar-se més d’un 7% de la dotació atorgada pel Consell Valencià, ni més d’un 10% del pressupost total (és a dir, amb ingressos comercials inclosos). En cas contrari, la junta general podria destituir els consellers i el director general de l’ens.

L’avantprojecte proposa que els consellers siguin escollits per una majoria de tres cinquenes parts de les Corts Valencianes; en el cas del director general, podria sortir elegit per majoria absoluta en una segona votació. Els mandats serien per sis anys i només es podria renovar un cop per tres anys més.

El text estableix que els consellers han de ser persones amb “qualificació, experiència i mèrits professionals rellevants”, suposant-se aquests requisits a aquells que han ocupat durant almenys cinc anys funcions en òrgans d’administració, alta direcció, control o assessorament, o funcions de similar responsabilitat en entitats públiques o privades.

A banda, RTVV no podrà cedir a tercers la producció ni l’edició dels programes informatius, i haurà d’impulsar la producció pròpia i una programació que contribueixi a la normalització de la llengua i la cultura pròpia.