Les quatre autoritats audiovisuals de la Península Ibèrica –Andalusia, Portugal, Andorra i Catalunya– es van reunir dijous i divendres passat a la seu del CAC per analitar la regulació dels serveis de comunicació emergents; en particular, la televisió connectada.

Cooperació internacional

Durant la trobada, el conseller del CAC Santiago Ramentol va remarcar que, amb la televisió intel·ligent, en una mateixa pantalla hi conviuran continguts amb diversos nivells de regulació, depenent de la normativa de la zona d’origen i/o la cobertura, segons la tecnologia de transport del senyal, etc.

Per aquest motiu, Ramentol va apostar per la cooperació i la coordinació entre organismes reguladors a escala internacional; “S’haurà de desenvolupar un nou paradigma que no es basi exclusivament en el control i la sanció: caldrà potenciar fórmules d’autoregulació i de coregulació”, va assenyalar.

Tot un repte

El membre del Consell Audiovisual d’Andalusia, Francisco Cervantes, va explicar que, per al legislador del futur, serà un repte conciliar la neutralitat tecnològica i la necessitat de tenir en compte el context en què s’accedeix a un contingut determinat. “La problemàtica és encara més gran quan aquests continguts comparteixen espai i conviuen en el mateix suport, la qual cosa planteja el problema de salvaguardar en qualsevol cas la protecció del nucli dur regulador, com és l’àmbit dels drets dels menors o el respecte a la dignitat de les persones”, va manifestar.

Cervantes també va mostrar inquietud per la possibilitat que la televisió connectada suposi l’existència dels anomenats jardins tancats (wall gardens), en què l’accés als continguts dependria d’orientacions fetes pel fabricant del televisor.

Per la seva part, la consellera del CAC Elisenda Malaret va explicar que la televisió connectada “no presenta problemes nous” pel que fa a la regulació audiovisual, ja que planteja la mateixa problemàtica que els serveis audiovisuals sota demanda. En canvi, considera que sí que pot presentar problemes quant al dret de la competència pel que fa a posicions de domini.

Durant la cinquena Conferència Ibèrica de Consells Audiovisuals (CICA), que va ser creada l’any 2008, es van renovar els càrrecs de l’entitat, escollint com a president Carlos Magno, president de l’Entidade Reguladora para a Comunicação Social portuguesa.

Durant la trobada, els membres de la CICA van ser rebuts per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, i pel president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT).