Una passa més en la “fusió per absorció” de La Sexta per part d’Antena 3. El passat dimecres, els consells d’administració d’ambdues empreses van aprovar el “projecte comú de fusió” en les condicions que es van acordar el passat 14 de desembre, segons han comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Ara, ambdues cadenes han de sol·licitar al Registre Mercantil l’assignació d’un expert independent per que emeti un informe sobre l’operació. A més, també haurà d’aprovar-se en les respectives juntes generals. Finalment, només quedarà les autoritzacions de la CNMV i de la Comissió Nacional de la Competència, i introduir les modificacions que aquestes poguessin estimar.