L’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP) ha traslladat al Govern espanyol i als grups parlamentaris la seva “inquietud i malestar” per la “mala gestió” que es fa de la publicitat institucional per part d’algunes administracions públiques. Segons l’Associació, no només s’incompliria la Llei de publicitat institucional, sinó també la Llei de contractes del servei públic.

Per això, ha demanat als partits polítics que incloguin la publicitat institucional entre les activitats recollides en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern actualment en tràmit parlamentari.

“No hi ha prou publicitat i transparència en els procediments, ni prou concurrència i igualtat de tracte, i existeixen, pel contrari, discriminacions flagrants, greuges comparatius, adjudicacions no transparents, que estan causant fins i tot situacions de competència deslleial en el nostre sector. Competència deslleial emparada i fomentada per les administracions públiques, que haurien de fer el contrari: vetllar pel correcte funcionament del lliure mercat”, afirma el president de l’AEEPP, Arsenio Escolar, en la missiva enviada als portaveus dels grups.

L’Associació proposa que tot organisme públic publiqui de forma periòdica i actualitzada les agències que gestionen les campanyes i els mitjans i suports on s’ha invertit “fins a l’últim cèntim”. Segons Escolar, incloure la publicitat institucional no només milloraria la seva gestió i la transparència de les administracions públiques, sinó també el funcionament del lliure mercat i la llibertat de premsa.

Fa un mes, l’AEEPP va posar en marxa un Observatori de la Publicitat Institucional amb l’objectiu controlar si les campanyes publicitàries institucionals de l’Estat es reparteixen de forma adequada.