El projecte de Llei d’Agilització Processal que afecta la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) ha rebut esmenes per part de tots els grups parlamentaris al Congrés per tal de limitar l’accés dels mitjans de comunicació a la informació judicial.

L’article 301 de la LECrim estableix que les diligències del sumari “seran secretes fins que s’obri el judici oral”, amb les excepcions determinades per la Llei. Les esmenes presentades pels diferents grups pretenen ampliar el secret fins i tot als escrits presentats per les parts i deixar en mans del jutge la decisió de quines resolucions poden ser públiques.

“Els advocats poden donar publicitat als seus escrits sempre que ho autoritzi el jutge instructor. Contra aquesta resolució no hi haurà cap recurs”, diu un dels punts de les esmenes “idèntiques” presentades per ERC-IU-ICV, PNV, BNG i CiU, segons informa Efe. A més, també es deixa en mans del jutge la decisió de donar publicitat a les diligències de prova.

Aquestes, segons el text, només podran ser publicades “si no s’hi oposa el fiscal, hi ha acord entre les parts, i el jutge o magistrat entén, motivadament, que no perjudica la investigació”.

Les esmenes sí preveuen la publicitat d’algunes resolucions, com les relatives a l’admissió de querelles, les mesures cautelars, el processament o el sobreseïment, però sempre que els jutges considerin “motivadament que la seva publicitat no perjudica la investigació”.

A banda, el PSOE i el PP han presentat sengles esmenes que proposen que fins que s’obri el judici oral, les resolucions judicials, les diligències d’investigació i els escrits de les parts siguin secrets. El grup socialista, a més, afegeix que “només el jutge instructor, prèvia audiència de les parts, pot autoritzar que se’ls doni publicitat sempre que no perjudiqui la investigació i existeixi un interès públic rellevant”.

Els diferents grups parlamentaris argumenten que tracta d’una “millora tècnica”, que així es garanteix “més eficientment” el secret de les actuacions, o que “millora” l’actual règim. Tot i així, les esmenes no han agradat en alguns sectors judicials.

Font: Efe