El 2021, el sector audiovisual a l’Estat (televisions i ràdios) va registrar uns ingressos de 6.031 milions d’euros, un increment del 5% respecte dels 5.745 milions de l’any anterior, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. La xifra encara està un 4% per sota dels 6.280 de 2019, abans de la pandèmia.

Pel que fa a la tipologia d’ingressos, les subvencions públiques es van situar al capdavant amb 2.129 milions (un 12,5% més que el 2020). Per darrere van quedar els ingressos publicitaris, amb 1.971 milions (+9%), i els dels abonaments de les TV de pagament, amb 1.842 milions (–3,9%). Sobre aquests darrers, cal tenir en compte que la CNMC només comptabilitza les quotes de les plataformes amb seu a Espanya.

Pel que fa als 1.971 milions d’ingressos per publicitat, 1.640 van ser per a les televisions (+8,7%) i 331 milions per a les ràdios (+10,9%).