Excepte la ràdio, el consum mediàtic en català dels joves entre 14 i 25 anys continua essent menor que els dels majors de 25. A més, el castellà predomina clarament en el consum de mitjans de comunicació tant en els joves com en els adults. En aquest sentit, la ràdio seria el mitjà on hi ha més  ‘equilibri’, amb cinc punts de diferència a favor del castellà entre els joves i 11 entre els adults. Així ho indica l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, realitzada per FUNDACC i IN3 amb dades del Baròmetre del període setembre 2009-agost 2010.

En concret, el 23% dels catalans d’entre 14 i 25 anys llegeix diaris en català (el 87% ho fa en castellà); el 42% suplements (74%); el 37% revistes (83%); el 56% escolta ràdio en català (61% en castellà); el 44% mira la televisió (92%); i el 48% hi navega (91% en castellà).

Quant els majors de 25 anys, el 29% llegeix diaris en català (el 84% ho fa en castellà); el 43% suplements (74%); el 45% revistes (72%); el 50% escolta ràdio en català (61% en castellà); el 54% mira la televisió (84%); i el 52% hi navega (93% en castellà).

Baixa el consum de diaris en català

Si es compara amb la Dieta mediàtica i cultural dels joves 2009 de fa un any (amb dades del període setembre 2008-agost 2009), les xifres varien lleugerament.

Aleshores, el 26% dels joves llegia diaris en català (87% en castellà); el 36% suplements (77%); el 37% revistes (82%); el 51% escoltava ràdio en català (66% en castellà); el 44% mirava la televisió (86%); i el 49% hi navegava (94% en castellà).

Pel que fa als adults, fa un any, el 30% llegia diaris en català (el 84% ho feia en castellà); el 41% suplements (73%); el 41% revistes (74%); el 48% escoltava ràdio en català (63% en castellà); el 55% mirava la televisió (73%); i el 51% hi navegava (93% en castellà).

D’aquesta manera, es pot observar que entre els joves ha crescut el consum en català de suplements i ràdio, però ha baixat el de diaris i internet. En el cas radiofònic, la pujada de cinc punts percentuals respecte l’any anterior coincideix amb la baixada també de cinc punts del consum de ràdio en castellà, fet que el situa com el mitjà més ‘equilibrat’ quant a llengües de consum, amb un 56% per al català i un 61% per al castellà.

Pel que fa als adults, en un any ha pujat el consum en català de suplements, revistes, ràdio i internet, però ha baixat lleugerament el de diaris i televisió.

Puja el consum televisiu en castellà

En el mitjà televisiu, tant en els joves com en els adults, tot i la poca diferència de consum en català d’un any a l’altre, es pot observar com augmenta considerablement el consum en castellà, segurament a causa del nou mapa de la TDT, que ha multiplicat els canals en aquesta llengua, cosa que no ha passat amb les cadenes en català.