Els joves d’entre 14 a 25 anys dediquen al consum de mitjans de comunicació un total de 6 hores i 49 minuts al dia (un 6% més que el 2008, quan consumient 6 hores i 25 minuts), mentre que els adults consumeixen 6 hores i 43 minuts (aleshores era de sis hores i 24 minuts). Així es desprèn de l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, realitzat per la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) i l’Internet Interdisciplinary Institut (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i fet públic aquest dimarts.

La dieta mediàtica dels joves està formada per 3 hores i 30 minuts de televisió; 1h 46’ d’internet; 1h 13’ de ràdio, 13’ de diaris; 4’ de revistes, i 3’ de suplements al dia. Pel que fa als majors de 25 anys, aquests consumeixen de mitjana diària 4h 32’ de televisió; 1h 24’ de ràdio; 46’ d’internet; 18’ de diaris; 8’ de suplements, i 4’ de revistes.

L’estudi aprofundeix en els consums mediàtics i culturals dels joves a partir del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, a partir d’entrevistes realitzades a les llars catalanes entre setembre del 2009 i agost del 2010 a 31.316 persones: 4.197 d’entre 14 i 25 anys, i 27.119 majors de 25.