El consum de televisió generalista i d’àmbit local entre els catalans d’entre 14 i 25 anys i els majors de 25 és molt similar. En concret, el 86,1% dels joves consumeix televisió generalista i el 4,4% televisions locals, mentre que els adults són un 88% i un 4,9%, respectivament.

En canvi, el consum de televisions temàtiques és força distant: aquestes són consumides per un 43,4% dels joves i per un 27,6% dels adults. La diferència és del 57,2%.

Els joves veuen 32 minuts menys de televisió que els adults

El consum de televisió entre joves i adults és pràcticament el mateix: el 90% dels catalans d’entre 14 i 25 anys i el 91% dels majors de 25 veuen la televisió. Tot i així, els joves destinen a aquest mitjà 32 minuts menys al dia que els adults. En concret, els joves consumeixen una mitjana diària de 3 hores i 30 minuts de televisió, mentre que els adults hi destinen al mitjà 4 hores i 2 minuts.

Amb tot, el temps que hi dediquen els joves ha augmentat en els darrers dos anys: el 2008 era de 195 minuts, el 2009 de 207, i actualment de 210 minuts (un increment del 7,7% en dos anys).

Aquest augment és lleugerament superior al dels majors de 25 anys: el 2008 consumien 229 minuts de TV, el 2009 van ser 233, i ara són 242 (+5,7%).

Aquestes dades estan extretes de l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, feta pública aquest dimarts, realitzada per FUNDACC i IN3 amb dades del Baròmetre del període setembre 2009-agost 2010.