Una enquesta realitzada per IPSOS a nou estats europeus (entre ells l’espanyol) i els EUA indica que la majoria de joves entre 18 i 24 anys prefereix llegir en un suport poper. En concret, el 83% considera que llegir en paper és més agradable que fer-ho en pantalla, mentre que aquest percentatge és del 80% en el total dels entrevistats de totes les edats. A més, el 78% dels entrevistats entre 18 i 24 anys creu que els mitjans impresos en paper són més agradables al tacte i més còmodes de manejar, mentre que en el total dels enquestats aquest percentatge és del 74%.

L’enquesta també mostra que el 57% dels joves (davant el 54% del total) creu que el suport en paper és més sostenible que l’electrònic per a l’emmagatzemament d’informació. A més, el 63% dels enquestats entre 18 i 24 anys (enfront el 68% del total) considera que els mitjans impresos es basen en un recurs renovable.