Internet i les xarxes socials han estat claus en l’èxit del moviment de protesta sorgit el 15M. Així ho indica un estudi d’Havas Meida sobre el paper que han jugat els mitjans de comunicació. Segons la investigació, un 72% dels habitants de l’Estat diu seguir els esdeveniments relacionats amb el moviment, i el mitjà preferit per fer-ho és la televisió (77,78%), seguida per internet (66,3%), la premsa impresa (44,84%) i la ràdio (27,37%).

Amb tot, aquesta classificació canvia de manera significativa entre els més joves que prefereixen internet (82%), seguida de la televisió (71%), la premsa impresa (42%) i la ràdio (39%). Dins del seguiment a internet, la premsa online acapara un 70,04%. La segueixen Facebook (51,45%), els webs dels convocants (31,2%), Twitter (28,1%), fòrums (26,86%) i blogs (22,31%).