Des de mitjan de l’any 2008, quan es considera que va començar la crisi, s’han perdut 7.823 llocs de treball als mitjans de comunicació de l’Estat, segons càlculs de l’observatori de la crisi de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE).

Del total, uns 2.900 acomiadaments s’haurien produït el 2012, però l’any encara no s’ha acabat i la Federació creu que es podria tancar amb un total de 5.000 llocs de treball destruïts.