Des de mitjan de l’any 2008, s’han perdut un total de 8.822 llocs de treball als mitjans de comunicació de l’Estat, dels quals 3.879 corresponen a aquest 2012, segons càlculs de l’observatori de la crisi de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE).

L’organització estima que al principi del 2013 la xifra pot superar els 10.000 llocs de treball destruïts si tira endavant l’ERO de Telemadrid, el qual preveu l’acomiadament de 925 treballadors.

Dels gairebé 9.000 acomiadaments, la meitat correspondria a la premsa diària. Segons dades de l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE), al desembre del 2011 s’havien destruït en el sector 3.141 llocs de treball. A aquests s’haurien de sumar els expedients de regulació d’El País, El Mundo, El Punt Avui, Què! o ADN, entre altres acomiadaments i tancaments de capçaleres.