Després de protestar contra la eliminació dels anuncis de contactes i demanar una modificació de la Llei del joc, les principals associacions de mitjans de comunicació privats de l’Estat ara s’han unit per demanar que la reforma de la Llei de la Propietat Intel·lectual inclogui una comissió que resolgui els conflictes entre entitats de gestió i de difusió.

Les patronals de les televisions (UTECA), editors de diaris (AEDE), ràdios (AERC) i revistes d’informació (ARI) estan en desacord amb les competències que l’esborrany de reglament atribueix a la nova Comissió de Propietat Intel·lectual prevista a la Llei Sinde. En concret, creuen que no ajudarà a resoldre els seus conflictes amb les entitats de gestió ni sotmetrà a aquestes a un control suficient.

La nova comissió arbitral crea dues seccions: la Segona, encarregada de la persecució de les descàrregues il·legals, és considerada un “gran pas” per les associacions de mitjans, però la Primera no és ben vista. Aquesta “amplia el seu àmbit competencial, en el cas de la mediació a totes les matèries directament relacionades amb la gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i, en el cas de l’arbitratge, als conflictes entre distintes entitats de gestió, i entre els titulars de drets i les entitats de gestió, entre d’altres”, diu l’esborrany.

Per a UTECA, AEDE, ARI i AERC, el text és insuficient, perquè les noves competències “no suposen res de nou”, i consideren que seguiran existint els mateixos motius pels quals l’actual Comissió “no hagi intervingut ni un sol cop en els conflictes entre entitats de gestió i entitats de radiodifusió”.

Tarifes elevades

Per tot plegat, creuen “urgent i necessària” una reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual “en consonància amb el desenvolupament tecnològic i l’entorn digital, i instaurant el principi de lliure contractació de drets en l’àmbit i territori europeu, així com la implantació dels principis de lliure competència, lliure mercat i llicències per a més d’un territori”. En aquest sentit, assenyala que la nova Comissió ha de ser un òrgan “plural, independent, amb control sobre l’activitat de les entitats de gestió”.

A més, les associacions de mitjans privats també entenen que les “elevades tarifes” de les entitats de gestió, les pujades “unilaterals” i la seva implantació “en règim de monopoli”, fan “inviable” el sosteniment de la divulgació d’obres musicals, audiovisuals, digitals i nous talents, entre d’altres.

Per això, afirmen que s’ha de superar l’actual sistema de les entitats de gestió, el qual provoca que en alguns casos les divulgacions d’obres no es puguin realitzar perquè la tarifa digital “quintuplica” l’analògica.