El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar diumenge a la nit (menys de mitja hora abans de la seva entrada en vigor) el Reial decret llei pel qual es limita la mobilitat en l’àmbit laboral als serveis “essencials” en el marc de la lluita contra el coronavirus.

Entre les persones que queden excloses de la mesura per considerar-se per treballar en un àmbit dels considerats essencials hi ha “les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució”.

També en queden al marge “les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionalment”.