La Comissió de Gabinets de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya demana a les candidatures que es presentin a les eleccions a la junta de govern d’aquesta primavera que contemplin en els seus programes la realitat del periodisme de fonts en el conjunt de la professió i en l’entitat, i que la reflecteixin en les respectives llistes de candidats.

La Comissió recorda que, malgrat un terç dels col·legiats són periodistes de fonts, fins ara han tingut una “presència escassa” dins la junta directiva del CPC. Per això, creu que una junta de govern del Col·legi “representativa” hauria de tenir una major representació d’aquest sector de la professió.