La precarització de les condicions laborals, la mala gestió de les empreses periodístiques i la dependència política són els principals problemes que afronta la professió, segons les opinions recollides en un informe elaborat per l’Associació de Periodistes del Garraf (APG).

El treball, a més d’obtenir dades quantitatives sobre la situació laboral dels professionals que permeten objectivar les condicions de treball en el sector, recull percepcions subjectives i impressions sobre el paper del periodisme i la seva situació en termes d’ètica, economia política, innovació, recursos, rutines de treball i organització redaccions.

Segons constata l’Informe de la Percepció de l’Activitat Periodística per part dels i les Periodistes del Garraf – 2012, hi ha un ampli consens en què el sector està en crisi, sigui aquesta econòmica i empresarial, de condicions laborals dels professionals, de qualitat del producte, de credibilitat dels professionals, o de totes quatre coses.

Informació degradada

Sobre els principals problemes als que s’ha d’enfrontar la professió, la majoria de respostes esmenten la precarietat, seguida de la mala gestió de les empreses i la manca de professionalitat dels treballadors (ja sigui per falta d’experiència o de formació). Una cinquena part també assegura que el periodisme és massa dependent dels poders polítics i econòmics.

Els enquestats expressen un elevat consens que els productes informatius s’han degradat els darrers anys i atribueixen aquesta pèrdua de qualitat a les constriccions econòmiques i l’aprimament de les redaccions, la manca de criteri amb què es gestionen les empreses periodístiques, la subjecció del treball periodístic a les institucions oficials, i el fet que els periodistes hagin d’assumir tasques molt diverses. A més, la poca solidaritat entre els professionals es considera un factor que empitjora l’escenari de possibilitats.

La precarització, en xifres

El treball es basa en les respostes de 55 periodistes de la comarca, majoritàriament amb una llarga experiència professional, i en els resultats s’ha de tenir en compte que no hi ha participat ni periodistes en pràctiques ni llicenciats sense experiència laboral. A més, l’informe es va realitzar fa uns mesos i des d’aleshores la situació laboral a la comarca, com a la resta del país, ha empitjorat.

El document dóna com a resultat que el 78% dels periodistes del Garraf enquestats té feina remunerada en el sector de la comunicació, el 7% treballa en altres sectors, i el 15% està a l’atur. Amb tot, només el 51% té contracte indefinit, molts d’ells per treballar a mitjans que depenen d’ens públics (ràdio i televisió municipals, serveis de comunicació d’ajuntaments, etc.). En aquest sentit, cal destacar que el 20% treballa en un gabinet de comunicació i premsa.

De la resta, a banda del 15% que no treballa, el 9% ho fa com a autònom; el 7% té contracte temporal; un altre 7% té contracte per obra i servei; un 5% fa col·laboracions remunerades, i un 5% fa col·laboracions no remunerades.

Dels enquestats, el 51% només té una feina, mentre que el 33% combina almenys dues feines. D’aquests, el 26% compagina dues o més feines en el sector de la comunicació (la meitat dels quals específicament en periodisme), mentre que el 7% restant ho fa amb treballs d’altres àmbits. A banda dels aturats, el 57% ha vist disminuït o congelat el sou sense reducció de jornada ni de posició.

Unes altres dades a tenir en compte és que un 24% dels enquestats treballa entre 41 i 50 hores a la setmana, i un 7% més de 50. Al costat contrari, un 11% treballa menys de 10 hores a la setmana, segurament per col·laboracions en precari. A banda dels aturats, el 31% assegura que les condicions laborals al marge del salari han empitjorat, perquè es disposa de menys prestacions i/o drets.