El Consell de Ministres va aprovar divendres el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019, el qual contempla equiparar el tipus impositiu de diaris, revistes i llibres digitals al dels seus equivalents en paper. Així doncs, les publicacions digitals passarien de l’actual IVA general del 21% al superreduït del 4%.

El passat octubre, el Consell d’Afers Econòmics i Financers de la Unió Europea va aprovar per unanimitat la proposta que permetia als seus estats membres igualar l’IVA de publicacions digitals i impreses. La seva aplicació, però, és optativa.

A l’Estat, un cop estudiat l’impacte de la seva repercussió, el Ministeri d’Hisenda finalment ha donat el seu vistiplau a adoptar l’equiparació, però vinculada a l’aprovació dels PGE.