Durant la Conferència Ibèrica de Consells Audiovisuals, celebrada la setmana passada a Barcelona, les quatre autoritats reguladores de la Península –Andalusia, Portugal, Andorra i Catalunya– van decidir fer públic una declaració sobre la necessitat de la seva existència, ja que compleixen un “paper fonamental” per tal d’evitar “abusos i concentracions de poder “ per part dels mitjans.

En el document, els membres de la CICA destaquen que l’absència o irrellevància dels consells audiovisuals “constitueix un atemptat greu contra la construcció d’una societat més transparent, participativa i lliure”.

Així, recorden que es van crear a tot Europa per garantir la protecció dels drets bàsics dels ciutadans i de les llibertats, i que exerceixen la funció d’àrbitres per a una distribució justa de les llicències de ràdio i televisió.

La declaració també assenyala que els seus pressupostos han de ser “austers i transparents”, però que la crisi econòmica actual no pot ser una “excusa” perquè deixin d’exercir les seves funcions.