Com cada any, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) commemora conjuntament l’1 i el 3 de maig –el dia del Treball i el de la Llibertat de premsa, respectivament–, perquè considera que són les dues cares de la mateixa moneda: “Un periodista precari no pot defensar una informació de qualitat davant les pressions econòmiques i polítiques”.

Aquest any, davant l’accentuació de la crisi i la precarització laboral que pateix el sector, l’SPC ha volgut remarcar que, dins els professionals de la comunicació, el col·lectiu que ho està pagant amb més “cruesa” és el dels col·laboradors o periodistes a la peça. En aquest sentit, l’organització recorda que s’ha reduït el nombre d’encàrrecs, s’han rebaixat les tarifes, i algunes editores acumulen deutes amb els professionals superiors a l’any.

“Els periodistes a la peça són el col·lectiu més desprotegit perquè, a diferència dels que estan en plantilla, que si perden la feina tenen dret a una indemnització i al subsidi d’atur, ells es queden amb una mà al davant i l’altra al darrera. I poc hi fa que molts d’aquests portin dècades prestant els seus serveis per als mitjans que ara es desfan d’ells”, subratlla l’SPC. Per això, enfoca les reivindicacions de l’1 i el 3 de maig als periodistes a la peça.

L’Estatut del Periodista

El Sindicat de Periodistes assenyala que la situació laboral dels col·laboradors “redunda negativament en la qualitat informativa” dels productes en els quals treballen, motiu pel qual considera que “cal buscar les fórmules per corregir aquesta greu injustícia”.

Així, reitera la necessitat d’un Estatut del Periodista Professional o de Garantia del Dret a la Informació, però també d’una Llei de Drets Laborals dels Periodistes que “assegurin uns mínims dignes per a la figura reconeguda del col·laborador estable”.

A més, l’SPC remarca que la incorporació dels periodistes a la peça a la Seguretat Social, amb una fórmula similar a la que ja hi ha en països com França, Portugal o Itàlia, permetria treure a la superfície milers de llocs de treball “amb el que això suposa de lluita contra l’atur i d’increment de les cotitzacions”.