CCOO, UGT i CGT també s’han posicionat en contra del Projecte de llei general de comunicació audiovisual que s’està tramitant, ja que posa en perill el model públic de RTVE i les radiotelevisions autonòmiques.

Els sindicats afirmen que el text és “encara més liberal” en matèria de servei públic que les lleis precedents. En aquesta línia, denuncien que la transposició de la directiva europea finalment “aprofundeix en un model mercantilista, que es troba al servei dels operadors privats, en lloc de vetllar per la defensa dels serveis públics de radiotelevisió i l’accés gratuït i universal de la ciutadania a uns sistemes de comunicació que siguin garants dels principis constitucionals bàsics en matèria d’informació”.

Les tres organitzacions sindicals critiquen que el Projecte de llei omet la definició de la missió de servei públic per als prestadors tant públics com privats, que “garanteixi el pluralisme, la responsabilitat editorial i la llibertat d’expressió”. A més, l’actual redactat no evita l’externalització total o parcial dels serveis informatius, tal com reclamen, cosa que podria provocar la pèrdua de llocs de treball estables i de qualitat, alerten.

CCOO, UGT i CGT denuncien que el Projecte de llei no assegura un finançament estable i definit per a RTVE ni la resta de corporacions públiques que garanteixi la seva independència, i tampoc es concreten els mecanismes de governança ni la garantia dels mandats marc i els contractes programa.

Pel que fa als drets laborals, els sindicats assenyalen que la futura llei no precisa qüestions com el foment de l’ocupació de qualitat, ni ofereix garanties en matèries com la conciliació i la coresponsabilitat, la igualtat o la salut laboral.

Les organitzacions també destaquen la “manca de concreció” en la regulació dels mitjans de comunicació, ja que “es deixa en mans de l’autoregulació el que haurien de ser les funcions d’una autoritat audiovisual independent que no existeix i que era una qüestió poc desenvolupada a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència”.

CCOO, UGT i CDG denuncien que ni en la fase de consultes públiques ni en la d’esmenes no s’ha admès cap de les seves propostes, mentre que els grans grups empresarials “sí semblen veure reflectides les seves pretensions”. Amb tot, afegeixen que alguns partits polítics sí han escoltat les seves peticions en la fase d’esmenes al Parlament, com Unides Podem, Més País, Compromís o ERC.