Una de les principals conclusions de l’Informe anual de la professió periodística 2010, és que els ajustaments salarials que s’han dut a terme a les redaccions tradicionals han suposat un assaig dins el sector de la doble escala salarial, la qual tindria per objectiu generalitzar els sous de les àrees digitals.

Segons l’estudi, la consolidació d’aquesta doble escala farà que poc a poc les nòmines dels professionals de mitjans tradicionals s’acostin a les dels mitjans digitals, substancialment inferiors.

En aquest sentit, l’informe assegura que les àrees digitals s’han convertit pràcticament en l’única porta d’entrada a la professió, però amb condicions laborals i salarials més precàries, desenvolupant múltiples tasques amb retribucions mileuristes.