La plantilla de Canal+ ha donat el vistiplau majoritàriament al preacord del nou conveni col·lectiu assolit dies enrere entre els seus representants i la direcció.

L’acord implica una reducció salarial esglaonada segons la retribució d’entre el 2 i el 7%, quedant-ne al marge els treballadors que cobren menys de 25.000 euros bruts anuals. El nou conveni té vigència des de l’1 de gener i per un període de tres anys.

Inicialment, Prisa TV volia retallar un 10% les nòmines de mitjana i acollir-se al conveni sectorial de la Producció Audiovisual després que l’anterior s’hagués extingit. Finalment, la plantilla ha aconseguit negociar-ne un de nou propi (el tercer) cedint part de les condicions anteriors.

En la consulta van participar 709 treballadors, un 78,43% dels 842 de plantilla i 62 fora de conveni. En total, 542 treballadors van votar a favor del preacord (76,45%), 152 en contra (21,44%) i 13 en blanc (1,83%), a més de dos vots nuls (0,28%).