Les plantilles de TV3 i Catalunya Ràdio han recuperat la jornada de 35 hores setmanals previstes en el conveni, tal i com havien estat reclamant des de feia més d’un any, entre altres reivindicacions laborals.

La mesura s’ha implementat després que la setmana passada el Govern donés el vistiplau al preacord assolit pels comitès d’empresa i el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

L’acord estableix amb efectes de l’1 de gener de 2020 la recuperació de les 35 hores setmanes i de les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores.

L’acord també preveu que el contracte programa 2020-2023 que s’ha d’aprovar inclogui el manteniment de la plantilla. Això permetrà iniciar les jubilacions parcials amb contracte de relleu i rejovenir la plantilla. A més, es garanteix la cobertura amb contractes fixos de com a mínim el 75% de les vacants que es produeixin.

També hi ha el compromís per a la contractació del personal necessari per cobrir baixes i pics de feina, i les places dels contractats com a indefinits no fixos no es trauran a concurs com a mínim fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti sentència al respecte.