La plantilla de Televisió de Catalunya accepta negociar el pla d’ajust acordat pel consell de govern de la CCMA, però amb condicions. La primera, que l’acord al que s’arribi estigui avalat pel Govern i esdevingui la primera pedra del contracte programa.

A més, també vol que es garanteixi el manteniment de tots els llocs de treball –inclosos els estructurals ara realitzats per treballadors temporals, “alguns des de fa molts anys”– i un cert volum de producció interna.

Els treballadors també demanen “transparència absoluta” en la planificació dels recursos humans, tècnics i econòmics, i de tots els sous. La voluntat dels representants sindicals és participar en la diagnosi de la situació i poder fer propostes, incloent la revisió de les estructures i el seguiment efectiu dels plans de producció.

Aquest “pla alternatiu” també demana que es determinin els termes que permetran abordar la recuperació del poder adquisitiu perdut. Per als representants dels treballadors, la retallada salarial del 5% fa que sigui necessari negociar-ho tot, perquè si les converses amb la direcció no arriben a bon port, consideren que les conseqüències encara poden ser pitjors.

La plantilla vol que la negociació, que comença aquest dilluns, es produeixi al llarg d’aquest mes per votar l’aprovació o no la primera setmana de maig.

El passat dijous, els treballadors van autoritzar als seus representants l’inici de les converses en el transcurs d’una assemblea multitudinària.