Després de 15 dies de negociacions i d’una última reunió de més de 26 hores, finalment no hi ha hagut acord entre la direcció de la CCMA i els comitès de vaga de TV3 i Catalunya Ràdio sobre els aspectes econòmics del nou conveni col·lectiu. Ara, les plantilles de la ràdio i la televisió sotmetran a votació la darrera proposta de l’empresa.

Si ambdues plantilles l’aproven, s’iniciarien 15 dies més de negociacions per tractar altres aspectes del nou conveni. Si rebutgen la proposta, la direcció tindria via lliure per aplicar l’article 41 de la reforma laboral i retallar els salaris i les condicions laborals de forma unilateral. La incògnita rau en què passarà si els treballadors d’un mitjà donen el vistiplau i els de l’altre no.

Els representants dels treballadors havien presentat alternatives que incidien en la reducció de les remuneracions per sobre i al marge del conveni, però la direcció només n’ha assumit una part. Així doncs, l’última oferta de l’empresa suavitza les retallades proposades anteriorment, però aquestes igualment afecten el sou base i l’antiguitat, el motiu pel qual finalment no hi ha hagut acord entre les parts.

Equiparació salarial

En el cas de Catalunya Ràdio, però, el comitè d’empresa celebra haver aconseguit una vella reivindicació: l’equiparació de categories i de salaris respecte a TV3. D’aprovar-se, l’equiparació es faria de manera progressiva, començant l’1 de gener del 2015 i completant-la l’1 de juliol del 2017.

Pel que fa a les retallades del sou base, es començarien a aplicar amb data d’1 de març, i en el cas de la ràdio implicaria increments del 5,68 i el 4,43% per a les dues categories més baixes i una retallada del 5,84% per a la més alta. La resta es mouria amb reduccions d’entre l’1,53 i el 2,51%. Per la seva part, a TV3 la retallada seria del 4,33%.

A banda, també des de l’1 de març, s’aplicaria una retallada en les remuneracions per antiguitat (del 5%) i de complements variables (fins al 14%).

Retallades temporals

La proposta de la direcció també estableix que la reducció de sou base sigui temporal i que es recuperi progressivament fins a assolir el nivell actual l’1 de juliol de 2017. En el cas de la ràdio, al final del procés, alguns dels treballadors fins i tot cobrarien més que ara gràcies a l’equiparació salarial amb la televisió. Quant a la reducció de l’antiguitat, la recuperació no seria progressiva i es faria de cop en la mateixa data.

A banda, la direcció també preveu retallar 715.000 euros anuals de sous de caps i directius de TV3, Catalunya Ràdio i la Corporació, els quals no serien recuperables.