Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio han fet arribar les seves reivindicacions als diferents grups parlamentaris amb motiu de la represa aquest dimarts de la ponència per modificar les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Els representants dels treballadors fan tres reclamacions. Per una banda, demanen als partits que la ponència “atengui” el document aprovat el juliol de 2017 per tots els grups parlamentaris per unanimitat, el qual expressava un consens de mínims i deixava per al ple del Parlament la votació de les esmenes particulars. “S’ha de prioritzar la renovació del consell, necessària per al bon govern de la CCMA i els seus mitjans, i evitar que la reforma de les lleis audiovisuals torni a decaure, com ha passat ja en dues legislatures”, alerten.

A més, els comitès d’empresa tornen a reclamar “la màxima diligència i celeritat” en la reforma de les lleis audiovisuals, per poder renovar el consell de govern de la CCMA, que només compta amb quatre membres i amb el mandat caducat. “No ens podem permetre una CCMA i uns mitjans sense legitimació democràtica”, assenyalen.

Finalment, els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio reclamen que es reculli la seva petició de tenir presència directa en el consell de govern de la Corporació, i que aquesta “no sigui simbòlica”, i amb almenys dues persones escollides pels treballadors.

Les bases de 2017

La proposta de modificació de les lleis audiovisuals aprovada fa dos anys estableix que els consellers de la CCMA i el CAC siguin nomenats amb el suport de dos terços de la cambra (ara es pot fer amb majoria absoluta en segona volta) i a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (en l’actual llei del CAC són dos, i la de la CCMA no ho determina).

Durant la tramitació s’ha d’acabar de definir el nombre de consellers, que en el text s’indica que serà d’entre cinc i set (actualment són sis en cada òrgan de govern). El que sí s’especifica és que els membres d’ambdós òrgans de govern queden subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat.

Una altra novetat incorporada és que, per a l’elecció del consell de govern de la Corporació, el CAC ha de regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidatures, les quals han de presentar un projecte de gestió. En la normativa actual, el Consell de l’Audiovisual es limita a emetre un informe sobre la seva capacitat i idoneïtat per ocupar els càrrecs.

El document també determina que el nomenament del personal directiu de la Corporació i de les empreses filials s’ha de fer d’acord amb un “procediment de presentació i selecció de candidats” anàleg al de la tria de membres del consell de govern. Actualment, aquests nomenaments, entre els quals els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, es realitzen a proposta de la presidència.

En la tramitació de la proposició de llei també s’ha de determinar si s’incorpora una representació dels treballadors en el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El que sí fa la proposta de modificació de la Llei de la CCMA de 2017 és posar deures al consell de govern, al qual insta a elaborar, executar i avaluar un pla que fomenti la participació de la plantilla en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels processos productius.

A més, el text també estableix que la direcció de la Corporació ha de garantir la participació dels representants dels treballadors en l’informe previ perceptiu del contracte programa.