L’Ajuntament de Roses ha obert el procés de licitació del servei d’enregistrament, producció i difusió de continguts d’àmbit institucional per a Empordà TV. El pressupost base de licitació és de 53.596,90 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 2 de gener.

El servei consisteix en la realització de la informació d’actualitat d’àmbit municipal per a la TDT: sessions plenàries, agenda municipal, entrevistes amb l’alcaldessa i els regidors per fer arribar l’actuació i els serveis municipals a la ciutadania.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts d’un total de 90) i les propostes de millora (30 punts).