El Departament de Cultura ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques de la Generalitat i per a les biblioteques públiques de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre per a l’any 2022.

El pressupost de licitació conjunt és de 511.384,79 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 13 d’octubre.

La licitació consta de dos lots: un per al subministrament de revistes en català i occità (amb un pressupost de 182.204,74 euros), i un altre per a les revistes en castellà i altres llengües (329.180,05 euros).

Les empreses licitadores poden presentar ofertes per als dos lots, però només podran ser adjudicatàries d’un d’ells, a no ser que en algun hi hagi manca de concurrència.