L’Ajuntament de Castelldefels ha obert el procés de licitació de la distribució de la revista municipal El Castell, amb un tiratge de 27.000 exemplars, que es reparteix mensualment a les bústies de la població. El pressupost  base de licitació és de 33.600 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys, prorrogable fins a un màxim de dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 20 de gener. L’únic criteri de valoració serà el preu.