La Farga Gestió d’Equipaments Municipals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de maquetació i disseny periodístics i tancament d’edició del Diari de L’Hospitalet. El pressupost de licitació és de 22.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable una anualitat), equivalent a onze números. El termini per presentar ofertes finalitza el 17 de setembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 55 punts), l’experiència dels professionals (25 punts), el projecte de maquetació (10 punts), l’experiència com a professor del titular assignat al servei (8 punts) i el coneixement de català (2 punts).