L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació del servei d’edició i manteniment de continguts del web i les xarxes socials del Museu del Disseny de Barcelona i el Disseny Hub Barcelona. El pressupost de licitació és de 100.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 10 d’octubre.

L’adjudicatària s’encarregarà de la gestió i el manteniment de les pàgines web del Museu del Disseny i el DHUB; la gestió i el manteniment de les xarxes socials; l’elaboració del pla de comunicació online; l’assessorament tècnic en l’ús de noves tecnologies en web i xarxes socials, i la promoció de publicitat a les xarxes socials.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 35 punts), el pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (15 punts), la contractació indefinida del personal (10 punts), la proposta metodològica de planificació operativa (10 punts), dues propostes de supòsits pràctics (25 punts), i la proposta de millores sense cost addicional (5 punts).