El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha obert la convocatòria de l’onzena edició dels Premis el CAC a l’escola, adreçats a centres educatius d’educació infantil, primària i secundària de Catalunya, tant públics com privats. El termini per presentar els treballs finalitza el 17 de març del 2014, i els guanyadors es donaran a conèixer en un acte el mes de juny.

Els guardons consten de dues categories. En la A, dirigida a l’alumnat dels centres educatius, els treballs han d’estar relacionats amb la incorporació de l’educació en comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit de l’audiovisual.

En la categoria B, dirigida als professors, els treballs hauran de desenvolupar algun dels temes següents: experiències d’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar; experiències de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar; proposta educativa d’incorporar en l’educació infantil, primària i secundària l’educació en comunicació, així com la seva avaluació.

La dotació total, 7.500 euros, es manté respecte l’any passat. Hi ha un primer premi (1..000 euros) i un segon (500) per a cada modalitat: educació infantil (segon cicle i educació primària); educació primària (cicle mitjà i superior); educació secundària obligatòria (primer i segon cicle); educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà), i professorat.