El Consell de l’Audiovisual de Catalunya(CAC) ha obert la convocatòria de la dotzena edició dels Premis el CAC a l’escola, adreçats a centres educatius d’educació infantil, primària i secundària de Catalunya, tant públics com privats. El termini per presentar els treballs finalitza el 9 de març del 2015, i els guanyadors es donaran a conèixer en un acte el mes de juny del mateix any. Enguany, s’introdueix una nova categoria de premi per a treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, passant la dotació total dels guardons de 7.500 a 9.000 euros.

Els guardons consten de dues categories. En la A, dirigida a l’alumnat dels centres educatius, els treballs han d’estar relacionats amb la incorporació de l’educació en comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit de l’audiovisual.

En la categoria B, dirigida al professorat, els treballs hauran de desenvolupar algun dels temes següents: experiències d’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar; experiències de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar; proposta educativa d’incorporar en l’educació infantil, primària i secundària l’educació en comunicació, així com la seva avaluació.

La dotació total és de 9.000 euros, amb un primer premi (1.000 euros) i un segon (500) per a cada modalitat: educació infantil (segon cicle i educació primària); educació primària (cicle mitjà i superior); educació secundària obligatòria (primer i segon cicle); educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà); treballs de recerca d’alumnes de batxillerat, i treballs del professorat.