L’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP) ha posat en marxa l’Observatori de la Publicitat, que té per objectiu controlar si les campanyes publicitàries institucionals de l’Estat es reparteixen de forma adequada. Al web publiobservatorio.com, qualsevol editor (no fa falta pertànyer a l’AEEPP) pot enviar les seves queixes i suggeriments quan consideri que ha estat discriminat en la planificació d’alguna campanya de l’Administració central.

Un comitè avaluarà les reclamacions per iniciar, si s’escau, les accions que consideri. Periòdicament, l’Associació publicarà informes de l’Observatori de la Publicitat.

L’AEEPP, que fa un mes es va queixar oficialment al Govern espanyol pel que considera un “mal ús” de la publicitat institucional per part d’alguns ministeris i organismes públics, ha iniciat contactes amb l’Executiu per col·laborar en una millora de les campanyes perquè la seva gestió sigui “transparent, equitativa i no discriminatòria”.