La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha creat el Science Media Center (SMC), una oficina que té com a objectiu oferir recursos, continguts fiables i fonts expertes per cobrir l’actualitat científica. Aquest és el vuitè centre que entra a formar part de la xarxa internacional de Science Media Centres que va arrencar el 2002 al Regne Unit.

L’SMC s’adreça a periodistes, comunitat científica i oficines de premsa per tal de proporcionar informació fiable sobre ciència. L’oficina ofereix continguts en diversos formats i amb diferents graus de profunditat i immediatesa per cobrir l’actualitat: reaccions ràpides, explicacions i anàlisis. També es poden obtenir recursos sobre comunicació científica i temes d’actualitat.

El centre compta amb un comitè assessor format per persones expertes en els àmbits de la ciència, l’enginyeria, la medicina el periodisme i la comunicació.

El germen de l’SMC és l’agència de notícies científiques SINC, creada per la FECYT el 2008. Amb aquest projecte, la Fundació també busca propiciar que la ciutadania estigui informada perquè pugui formar-se la seva pròpia opinió sobre diversos temes de discussió pública vinculats a la ciència.