La seu del Banc Sabadell a Barcelona va acollir aquest dimecres la presentació de l’estudi Models de negoci de la premsa de proximitat: 10 claus per una fórmula més eficient a partir de l’anàlisi de la innovació digital internacional, de Carmina Crusafon, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es tracta de la recerca guanyadora de la primera edició del Premi de Recerca en Models de Negoci per a Periodisme de Proximitat, impulsat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats.

El treball analitza de manera rigorosa els diferents models i les estructures de negoci de la premsa de proximitat als Estats Units, Gran Bretanya i França, i ho culmina amb una revisió de les deu característiques més destacades que podrien implementar-se als mitjans de proximitat catalans.

Aquestes deu claus que esmenta el títol del llibre, són:

  • Oferir experiències singulars és la base de la relació amb els lectors/usuaris.
  • La col·laboració entre empreses marca la dinàmica de l’ecosistema actual, i les associacions professionals hi juguen un paper central.
  • La proposta de valor ha de ser l’oferta de serveis a la comunitat.
  • El dinamisme en els mercats locals el marquen els nous actors mediàtics (news startups).
  • Les noves empreses d’informació presenten estructures molt variades, que indiquen que no hi ha una única fórmula d’èxit.
  • Els canals estan controlats per les empreses tecnològiques, però l’expertesa en la informació encara la tenen els mitjans de comunicació.
  • La innovació ha d’estar en l’ADN de cada companyia.
  • La necessitat de dissenyar una estratègia de monetització diversificada.
  • Els recursos claus per les empreses periodístiques s’han de buscar en la redefinició dels perfils professionals i en l’establiment de noves rutines digitals.
  • Sobre els clients, les seves dades i les seves rutines de consum són la base per un camí cap a l’èxit.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, destaca dos aspectes del llibre que van més enllà del model de negoci de la premsa de proximitat i que considera de “màxima rellevància”. El primer, la importància que en els tres països analitzats es dóna a “la necessitat de garantir un sistema mediàtic viu i divers, ja que la societat considera que és fonamental si es vol mantenir un sistema democràtic de qualitat”.

El segon, que “la necessitat de col·laboració entre actors (empreses, institucions i ciutadania) és el concepte més repetit en els tres països, com a garantia d’innovació i desenvolupament dels mitjans de proximitat”. Per potenciar-ho, les associacions professionals juguen un paper central, segons l’autora.

El president de l’AMIC aposta per “afavorir” aquesta col·laboració entre els diferents agents a Catalunya amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat i solvència dels mitjans.